Redakcja

redakcja@mieszkamwdomku.pl

Redakcja serwisu

Katarzyna Gosik
e-mail: kgosik@mieszkamwdomku.pl

Redaktor merytoryczny

mgr inż. Tomasz Dymkowski
e-mail: tdymkowski@mieszkamwdomku.pl

Wydawca serwisu mieszkamwdomku.pl:

Abacus Internet Solutions sp.j.
Kraśnięta 83, 80-177 Gdansk
tel.: (+48 58) 348 92 67, fax: (+48 58) 732 22 61
infolinia: 801 081 810
e-mail: biuro@abacus.pl , www: http://www.abacus.pl/

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000167363
NIP 9570871618, Regon 192988608